Reko-ringen Lillehammer

Reko-ringen har utlevering av forhåndsbestilte varer, der kunder kan bestille lokale mat varer direkte fra produsent. Lokale matprodusenter legger ut annonser på facebooksiden Reko-ringen Lillehammer.
I blant har jeg utlevering av forhåndsbestilte varer til Lurhaugen på Lillehammer, mellom kl 19-19.30.